Ιδιωτικα Δωματια

 

Σας προσφέρουμε εντελώς δωρεάν πλήρως αυτόνομα ιδιωτικά δωμάτια, για εσάς και την παρέα σας, με πάρα πολλές λειτουργίες έτσι ώστε να δίνεται στο δωμάτιό σας την προσωπική σας αισθητική. Παρόλο που τα ιδιωτικά δωμάτια είναι μέρος του Www.gorgoneskmagkes.eu ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι για το δωμάτιο είναι οι ιδρυτές τους, πράγμα που σημαίνει πως δεν ασκείτε διαχείριση σε αυτά τα δωμάτια από εμάς, παρά μόνο εάν ζητηθεί η βοήθειά μας ή γίνει κάποια σημαντική παραβίαση των κανονισμών του Chat.

 

Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου www.gorgoneskmagkes.eu

 

Χωρητικότητα δωματίου 100 χρήστες.

Τοποθέτηση δυο "διαμαντιών" με δυνατότητα να επιτηρούν τις κάμερες δίχως έγκριση.

Επιλογή Όπερ του δωματίου μέχρι 7 (Διατηρούμε όμως και εμείς το δικαίωμα να αφαιρούμε κάποιον) .

Αποβολή κάποιου χρήστη από το δωμάτιο με χρόνο 1 έως 500 λεπτά χωρίς να είναι υποχρεωμένος να δίνει

εξηγήσεις στο χρήστη,αλλά μόνο σε μας αν ζητηθεί.(χωρίς υπερβολές).

Τοποθέτηση φωτογραφίας με λογότυπο σε ειδική θέση μέσα στο δωμάτιο.(όχι γυμνό,όχι προσωπικές). Τοποθέτηση link προς το site σας ανδιαθέτετε

 

(προαιρετικό). ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Τήρηση των γενικών όρων του chat.

 

Δεν μοιράζεστε με άλλους τον κωδικό προσβασής μας.

 

Ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να επιτηρεί τους Όπερ του δωματίου του, έτσι ώστε αυτοί να ακολουθούν

 

τους όρους χρήσης του chat γιατί είναι υπεύθυνος για τις πράξεις τους.

 

Απαγορεύονται οι αρνητικές αναφορές για άλλα δωμάτια η θαμώνων άλλων δωματίων.Τέτοιες διαφορές

 

επιλύονται μόνο μέσο ημών στο Parking.Η διενέξεις με άλλα δωμάτια μπορούν να φτάσουν μόνο μέχρι τι

 

χρήση του (ξούτ) μέσα στο δωμάτιο σας.

 

Η παροχή δωματίων του gorgoneskmagkes.eu είναι μια μορφή συνεγρασίας που έχει να προσφέρει και στη δίκια μας

 

εικόνα αλλά και σε εσάς.Γιαυτό το λόγο Σεβασμός σε όλους τους Χρήστες και κατόχους δωματίων.

 

Η διοίκηση του www.gorgoneskmagkes.eu μπορεί ανά πάσα στιγμή να γκρεμίσει το δωμάτιο αν δεν τηρηθούν τα

 

παραπάνω και γενικά αν δεν ταιριάζει η χρήση του με την πολιτική μας.

 

Επίσεις μετά από ομόφωνη απαίτηση των υπολοίπων δωματίων και αφού γίνει δεκτό από μας είναι δυνατόν να

 

γκρεμιστεί ένα δωμάτιο με μόνο αιτιολογικό ότι διαταράσσει το ήρεμο κλίμα του gorgoneskmagkes.eu.

 

Σε κάθε περίπτωση παραπόνων μπορεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση.